Steens slægt

Steens slægt.


Klik her, og du kommer til startsiden på Steens slægtsoplysninger, anetavler, navneregister mm.


1. Carsten Petersen, veteran fra treårskrigen 1848-51.

Carsten Petersen ligger på As kirkegård. Han er født i 1823 i byen Fahretoft ikke langt fra Bredstedt i det nuværende Sydslesvig, der dengang var dansk. Hans livshistorie er ganske afhængig af hans deltagelse i den 1. Slesvigske krig og er en historisk beretning om en af de menige forsvarere af et Danmark, der var oppe mod helt store kræfter. Carsten ender i Bjerre Herred, hvor han igen indtager rollen som en af "hverdagens små, men betydningsfulde helte".


2. Fra Breth Mark til Amerika. Brethslægten Tønnesen Bredal og familien Karstensen i As.

Carsten Petersen slog sig 1856 ned på Breth Mark og overtog svigerfaderen Jens Tønnesen Bredals ejendom. Ægteparret fik en søn og tre døtre. De tre døtre rejste til Amerika. I en høj alder solgte Carsten Pedersen og hustru sin ejendom og alt løsøre og fulgte efter. Sønnen Jens Peter blev tilbage i Bjerre herred, hvor han slog sig ned i Nøttrup og senere As. Hvordan gik det med forældrene i det fremmede?


3. Bødkerfamilien Sørensen i Nørager St.

Min oldefar Anders Sørensen er født i Hjørring i 1869. Faderen Anders døde inden sønnens fødsel og moderen rejste med sin nye mand og resten af familien til 1890'ernes København, hvor efterslægten er en fortælling om arbejdernes vilkår, hårdt arbejde som selvstændig, men også en fortælling om succes, der idag rækker uden for landets grænser.

Oldefar som eneste familiemedlem blev tilbage i et Vendsyssel uden ret meget at byde på for et ungt menneske med energi og gå-på-mod. Han fandt alligevel lykken, men søndenfjords i Nørager Stationsby, Durup sogn. Gennem hustruen, min oldemor Julianes brevveksling med døtrene Anna og Emma, og gennem fortællinger fra familiens ældste, får man et godt indblik i livet i en dansk stationsby fra omkring 1890 og til min farmor lukker og slukker i 1980'erne.